Artists Gallery Calendar News Art Fairs Publications Contact

Selected works of the exhibition
Press Release (English)
Press Release (French)
Press Release (Dutch)
Print press release
Print images...
Joris Van de Moortel

Les Paradis Artificiels
June 3 – July 17, 2021
Charles Decoster, Brussels


De eerste verdieping van de galerie is gewijd aan de Belgische kunstenaar Joris Van de Moortel, die momenteel sterk in de belangstelling staat. Niet alleen is hij de winnaar van de Prix de la Monnaie de Paris en zal hij daar in de ateliers zijn eigen medaille ontwerpen, ook zal werk van hem te zien zijn op de Triënnale voor hedendaagse kunst in Kortrijk en op Kunstfestival van Watou.

Op de tentoonstelling Les Paradis Artificiels presenteert Joris Van de Moortel een ensemble van recente werken. Ze kaderen in het onderzoek omtrent de waanzin dat de kunstenaar voert en putten inspiratie uit de traditionele beeldtaal, canonieke figuren en ontstaansmythes van de waanzin.

De allegorie van het narrenschip, ontleend aan de Vlaamse schilderkunst uit de zestiende eeuw en overgenomen door een alternatieve tegencultuur (‘Ship of Fools’), de figuur van de alchemist, een incarnatie van de gekke wetenschapper uit de middeleeuwen en zeer aanwezig in de negentiende-eeuwse literatuur, religieuze riten, esoterische legendes en populaire folklore doordringen dit corpus dat bestaat uit muurwerken, met neon verlichte gravures en collages, aquarellen en lichtinstallaties.

Aquarellen maken integraal deel uit van het oeuvre van de kunstenaar, maar het is de eerste keer dat ze als zodanig aan het publiek worden getoond. Ze fungeren als voorstudies in de narratieve ontwikkeling van het oeuvre van de kunstenaar, maar het zijn ook werken op zich. Ze getuigen van een ongebreidelde verbeeldingskracht en zijn compact en genereus. In deze aquarellen werkt Joris Van de Moortel een hele mythologie van de vulkanische berg uit, het terrein van de alchemistische activiteit. De vulkaanberg is een dubbelzinnig symbool: hij is zowel een bedevaartsplaats als een ballingsoord voor gekken.

Deze reeks werken schetst dus een enkele reis naar een wereld aan de rand – een wereld die spiritueel, ondergronds, parodistisch en transgressief is. Joris Van de Moortel  onderstreept de link met onze tijd die geteisterd wordt door een epidemie (opnieuw schuilt hier een parallel met de middeleeuwen). Meer in het algemeen stelt hij de plaats van de kunstenaar in onze huidige samenleving in vraag, evenals onze houding tegenover normen en de materialistische waarden die onze maatschappij kenmerken.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar Baudelaire en legt de klemtoon op inspiratie als een andere mogelijke route naar parallelle werelden.